Budynek wielofunkcyjny – Teatr Nowoczesny, przy ulicy Foksal, w Warszawie

Projekt Teatru jest zlokalizowany przy ulicy Foksal, w Warszawie. Bryła budynku została dostosowana wysokościami do okolicznych budynków. Cofnięcie kubatury sali teatru pozwoliło na uzyskanie placu wejściowego. Bryła Sali teatralnej wraz z towarzyszącymi pomieszczeniami została „wciśnięta w ziemię” o jedną kondygnację. Elewacja od ulicy Foksal ma charakter otwarty, uzyskany za pomocą dużej powierzchni przeszklonej. Wysokości kondygnacji … More Budynek wielofunkcyjny – Teatr Nowoczesny, przy ulicy Foksal, w Warszawie

Osiedle Jutra – Osiedle Wilno, Warszawa

Osiedle Jutra – projekt studencki zlokalizowany w Warszawie na terenie Osiedla Wilno. Projekt osiedla przedstawia nowe idee oraz nowoczesne podejście do projektowania urbanistyki zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej na terenie miasta.   Zmiany cywilizacyjne m.in.: zwiększenie znaczenia mobilności, cyfryzacji i Internetu w życiu codziennym wpływają na potrzeby społeczeństwa informacyjnego. Te zaś zmieniają się wraz z cyklem życia … More Osiedle Jutra – Osiedle Wilno, Warszawa

Polityka Przestrzenna Miasta St. Warszawy – Brzeziny – Annopol (Dzielnica Białołęka)

POLITYKA PRZESTRZENNA POSTULATY: Funkcja i forma Należy określić inwestycje celu publicznego o charakterze lokalnym, w tym infrastruktury społecznej. Należy opracować zasady rozmieszczania usług lokalnych przeznaczonych w szczególności dla osób starszych i niepełnosprawnych. Należy dążyć do uformowania czytelnego systemu przestrzeni publicznych Dziedzictwo kulturowe Należy dążyć do restrukturyzacji obszarów zdegradowanych, niezagospodarowanych lub źle wykorzystanych, w celu wykreowania … More Polityka Przestrzenna Miasta St. Warszawy – Brzeziny – Annopol (Dzielnica Białołęka)

Muranów Zachodni – Projekt Rewitalizacji – Ścieżki Pamięci

ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE CZĘŚCI INDYWIDUALNEJ: TRADYCJA MIEJSCA: Koncepcja projektowa opiera się na uwypukleniu historii, poprzez ścieżki pamięci idące przez cały opracowany obszar. Wzdłuż jednej ze ścieżek jest zaprojektowany plac z pawilonem wystawowym, na podłoże urbanistycznej są wprowadzone historyczne fundamenty budynków przedwojennych. STRUKTURA PRZESTRZENNA: W projekcie zostały podkreślone historyczne osie muranowskie, za pomocą ścieżek oraz projektowanej zieleni. … More Muranów Zachodni – Projekt Rewitalizacji – Ścieżki Pamięci

NEWSROOM Nadawców Publicznych

LOKALIZACJA: Pl. Konstytucji 1, Warszawa IDEA: Koncepcja urbanistyczna placu opiera się o zamknięcia widokowe. Projektowany obiekt został nanizany na oś ulicy Marszałkowskiej, tworząc jednocześnie zamknięcie widokowe tej osi. Plac konstytucji w ramach projektu został przeprojektowany. Komunikacja kołowa została ograniczona tylko do ul. Koszykowej w północnej części placu do ul. Waryńskiego. Wejście główne do budynku znajduje … More NEWSROOM Nadawców Publicznych

Pawilon Obywatelskiego Nieposłuszeństwa, Warszawa

Pawilon jest miejscem spotkań zarówno kameralnych jak i publicznych, np.manifestacje, protesty. Manifestacje łączą ludzi tych samych poglądów, idei. Pawilon stanowi przestrzeń, w której może dojść do porozumienia stron. Miejsce spotkań można traktować jako dany punkt w przestrzeni, który scala poglądy ludzkie. Miejsce, do którego prowadzą drogi, ścieżki. Koncentracja ludzi w celu zjednoczenia. LOKALIZACJA: Plac Defilad 1, Warszawa KONSTRUKCJA … More Pawilon Obywatelskiego Nieposłuszeństwa, Warszawa

Kompleks rekreacyjno-mieszkaniowy dla osób starszych i w średnim wieku na Ursynowie, Warszawa.

Przedmiotem pracy inżynierskiej jest kompleks rekreacyjno-mieszkaniowy dla osób starszych i w średnim wieku zlokalizowanym przy ul. Guźca na Ursynowie, obszar Natolin Zach. – Moczydłowska Wschód, w Warszawie. Działka mieści się pomiędzy ul. Guźca a ul. Stryjeńskich, w kierunku zachodnim na przedłużeniu ul. Przy Bażantarni. Głównym założeniem projektu jest stworzenie miejsca odpoczynku oraz rehabilitacji zarówno dla … More Kompleks rekreacyjno-mieszkaniowy dla osób starszych i w średnim wieku na Ursynowie, Warszawa.

Fraktal Media – Mediateka

Główna idea projektu opiera się na sposobie powielania bądź przekazywania informacji. Najbardziej pierwotną formą przekazywania informacji jest obraz (np. prehistoryczne rysunki w jaskiniach). Z biegiem historii wykształciło się pismo, co pozwoliło na wykonywanie książek i przekazywanie informacji w sposób trwały. W latach 50. XIX w pojawiło się pierwsze nagranie audio, a niewiele lat później pierwszy … More Fraktal Media – Mediateka

Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego fragmentu dzielnicy Szmulowizna – Warszawa

Projekt urbanistyczny zakłada poprawę stanu istniejącego, ulepszenie komunikacji na terenie dzielnicy Szmulowizna oraz zachowanie istniejących terenów zielonych. Stan istniejący został uzupełniony o nową zabudowę, tworząc pierzeje uliczne. Aby podkreślić ważność dróg wprowadzono w pierzejach usługi na parterze. Nowo-projektowana zieleń wyznacza granice pomiędzy kwartałami, łączy główne przestrzenie publiczne oraz podkreśla kierunek ruchu. Przestrzenie publiczne są podkreślone … More Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego fragmentu dzielnicy Szmulowizna – Warszawa