Osiedle Jutra – Osiedle Wilno, Warszawa

Osiedle Jutra – projekt studencki zlokalizowany w Warszawie na terenie Osiedla Wilno. Projekt osiedla przedstawia nowe idee oraz nowoczesne podejście do projektowania urbanistyki zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej na terenie miasta.   Zmiany cywilizacyjne m.in.: zwiększenie znaczenia mobilności, cyfryzacji i Internetu w życiu codziennym wpływają na potrzeby społeczeństwa informacyjnego. Te zaś zmieniają się wraz z cyklem życia … More Osiedle Jutra – Osiedle Wilno, Warszawa

Polityka Przestrzenna Miasta St. Warszawy – Brzeziny – Annopol (Dzielnica Białołęka)

POLITYKA PRZESTRZENNA POSTULATY: Funkcja i forma Należy określić inwestycje celu publicznego o charakterze lokalnym, w tym infrastruktury społecznej. Należy opracować zasady rozmieszczania usług lokalnych przeznaczonych w szczególności dla osób starszych i niepełnosprawnych. Należy dążyć do uformowania czytelnego systemu przestrzeni publicznych Dziedzictwo kulturowe Należy dążyć do restrukturyzacji obszarów zdegradowanych, niezagospodarowanych lub źle wykorzystanych, w celu wykreowania … More Polityka Przestrzenna Miasta St. Warszawy – Brzeziny – Annopol (Dzielnica Białołęka)

Muranów Zachodni – Projekt Rewitalizacji – Ścieżki Pamięci

ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE CZĘŚCI INDYWIDUALNEJ: TRADYCJA MIEJSCA: Koncepcja projektowa opiera się na uwypukleniu historii, poprzez ścieżki pamięci idące przez cały opracowany obszar. Wzdłuż jednej ze ścieżek jest zaprojektowany plac z pawilonem wystawowym, na podłoże urbanistycznej są wprowadzone historyczne fundamenty budynków przedwojennych. STRUKTURA PRZESTRZENNA: W projekcie zostały podkreślone historyczne osie muranowskie, za pomocą ścieżek oraz projektowanej zieleni. … More Muranów Zachodni – Projekt Rewitalizacji – Ścieżki Pamięci

Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego fragmentu dzielnicy Szmulowizna – Warszawa

Projekt urbanistyczny zakłada poprawę stanu istniejącego, ulepszenie komunikacji na terenie dzielnicy Szmulowizna oraz zachowanie istniejących terenów zielonych. Stan istniejący został uzupełniony o nową zabudowę, tworząc pierzeje uliczne. Aby podkreślić ważność dróg wprowadzono w pierzejach usługi na parterze. Nowo-projektowana zieleń wyznacza granice pomiędzy kwartałami, łączy główne przestrzenie publiczne oraz podkreśla kierunek ruchu. Przestrzenie publiczne są podkreślone … More Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego fragmentu dzielnicy Szmulowizna – Warszawa

Projekt urbanistyczny zespołu zabudowy mieszkaniowej

Główną ideą projektu urbanistycznego było stworzenie otuliny wokół opracowanego terenu od strony głównych arterii komunikacyjnych, po to aby zmniejszyć hałas od poruszających się samochodów oraz stworzyć mieszkańcom przyjazne otoczenie do zamieszkania. Usługi są zlokalizowane w tej zewnętrznej otulinie, znajdują się na parterze, a na narożnikach jako całe budynki usługowo-biurowe. Zabudowa mieszkaniowa posiada wysokość od IV … More Projekt urbanistyczny zespołu zabudowy mieszkaniowej