Kompleks rekreacyjno-mieszkaniowy dla osób starszych i w średnim wieku na Ursynowie, Warszawa.

Przedmiotem pracy inżynierskiej jest kompleks rekreacyjno-mieszkaniowy dla osób starszych i w średnim wieku zlokalizowanym przy ul. Guźca na Ursynowie, obszar Natolin Zach. – Moczydłowska Wschód, w Warszawie. Działka mieści się pomiędzy ul. Guźca a ul. Stryjeńskich, w kierunku zachodnim na przedłużeniu ul. Przy Bażantarni. Głównym założeniem projektu jest stworzenie miejsca odpoczynku oraz rehabilitacji zarówno dla … More Kompleks rekreacyjno-mieszkaniowy dla osób starszych i w średnim wieku na Ursynowie, Warszawa.

Fraktal Media – Mediateka

Główna idea projektu opiera się na sposobie powielania bądź przekazywania informacji. Najbardziej pierwotną formą przekazywania informacji jest obraz (np. prehistoryczne rysunki w jaskiniach). Z biegiem historii wykształciło się pismo, co pozwoliło na wykonywanie książek i przekazywanie informacji w sposób trwały. W latach 50. XIX w pojawiło się pierwsze nagranie audio, a niewiele lat później pierwszy … More Fraktal Media – Mediateka

Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego fragmentu dzielnicy Szmulowizna – Warszawa

Projekt urbanistyczny zakłada poprawę stanu istniejącego, ulepszenie komunikacji na terenie dzielnicy Szmulowizna oraz zachowanie istniejących terenów zielonych. Stan istniejący został uzupełniony o nową zabudowę, tworząc pierzeje uliczne. Aby podkreślić ważność dróg wprowadzono w pierzejach usługi na parterze. Nowo-projektowana zieleń wyznacza granice pomiędzy kwartałami, łączy główne przestrzenie publiczne oraz podkreśla kierunek ruchu. Przestrzenie publiczne są podkreślone … More Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego fragmentu dzielnicy Szmulowizna – Warszawa

Szkoła podstawowa

Ukształtowanie bryły budynku głównie wynikało z podłużnej działki, jej  łukowej krawędzi oraz poszczególnych elementów szkoły. Proces kształtowania formy zaczyna się od prostokątnych segmentów, które należy wpasować w działkę. Szkoła Podstawowa została zaprojektowana dla klas 0 oraz I-VI, obejmująca 432 uczniów. Projekt budynku charakteryzuje się modularnością konstrukcji, aby był niski koszt budowy. Znajdziemy tu wewnętrzne dziedzińce, … More Szkoła podstawowa

Projekt urbanistyczny zespołu zabudowy mieszkaniowej

Główną ideą projektu urbanistycznego było stworzenie otuliny wokół opracowanego terenu od strony głównych arterii komunikacyjnych, po to aby zmniejszyć hałas od poruszających się samochodów oraz stworzyć mieszkańcom przyjazne otoczenie do zamieszkania. Usługi są zlokalizowane w tej zewnętrznej otulinie, znajdują się na parterze, a na narożnikach jako całe budynki usługowo-biurowe. Zabudowa mieszkaniowa posiada wysokość od IV … More Projekt urbanistyczny zespołu zabudowy mieszkaniowej

Zabudowa wielorodzinna

Układ urbanistyczny zespołu mieszkaniowego zaprojektowany wspólnie z grupą studentów miał na celu współgrać z istniejącym stanem zabudowy oraz być spójnym z miejscowym planem zagospodarowania terenu. Ukształtowanie formy budynków nakierowuje bądź akcentuje punktu ważne w otoczeniu. Moja część zabudowy wielorodzinnej zaprasza do wewnętrznego dziedzińca zespołu, aby wzmocnić ten efekt nadałam architekturze poziome elementy, które przez kilka … More Zabudowa wielorodzinna

Kuźnia – zagroda rolnika

Projekt zagospodarowania fragmentu wsi Gocław. Główną ideą projektu było stworzenie prostej i funkcjonalnej przestrzeni, aby rodzina mogła się swobodnie poruszać w łączonej przestrzeni praca + dom. Dom jednorodzinny zaprojektowany został zarówno dla młodszego pokolenia jak i dziadków. Inspiracją do stworzenia detalu architektonicznego była zastana zabudowa we wsi Gocław oraz średniowieczne kuźnie. Podstawowe wyposażenie kuźni to: … More Kuźnia – zagroda rolnika

Pawilon wystawowy – projekt konstrukcyjny

Opracowany projekt jest pawilonem zamkniętym o funkcji wystawowej. Bryła pawilonu posiada środek symetrii. W rzucie są to elementy przypominające trójkąt, natomiast w przekroju estetycznie się zazębiają. Konstrukcja zaprojektowana z drewna klejonego GL40, przeszklenia są wykonane z poliwęglanu, słupy drewniane wzmacniane stalowymi cięgnami. Pawilon składa się z czterech ustrojów ramowo-łukowych, każdy posiada trzy przeguby. W celu … More Pawilon wystawowy – projekt konstrukcyjny